מי אתה רשם הקבלנים?

רשם קבלנים

רשם הקבלנים הוא אדם שמונה על ידי שר השיכון והבינוי ולמעשה אחראי לנהל את כל הנושאים הקשורים ברישום קבלנים על כל המשתמע מכך.

רשם הקבלנים יושב בירושלים ברחוב קלרמון גאנו 3  ומסופח למשרד הבינוי והשיכון.

חשוב לדעת כי לרשם הקבלנים יש סמכות כמו שיפוטית היינו בסמכותו הוא דומה מאוד לשופט דבר המאפשר לו להחליט האם הוא מקבל את הבקשות של קבלנים ושיפוצניקים לקבלת רישיון או שהוא דוחה את הבקשות.

למעשה רשם הקבלנים הוא רשות מנהלית שפועלת על פי כוח החוק ולכן כל פעולה שרשם הקבלנים עושה צריכה להיות בהתאם לחוק.

מסיבה זו כאשר רוצים לעשות לערער על החלטת רשם הקבלנים עושים זו הגשת ערר לבית המשפט המחוזי בתל אביב בעתירה מנהלית.

אילו קבלנים יכולים להגיש בקשות לטיפול רשם הקבלנים?

כל קבלן שעומד בדרישות החוק והתקנון בין אם הוא עוסק מורשה או חברה בין אם הוא רוצה להירשם בענף ראשי כמו שיפוצים או בענף ראשי כמו ענף הבנייה יכול להגיש בקשה לרשם הקבלנים לצורך קבלת רישיון.

במידה והקבלן עומד בתנאי החוק הן מבחינת הניסיון האיכותי והכמותי והן מבחינת ההכשרה שיש לקבלן יכול לקבל רישיון מרשם הקבלנים.

חשוב לציין כי כל קבלן יש לו את הזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין אשר יפעל בשמו ברשם הקבלנים וידאג לכל ענייניו.

איך וכיצד מוגשות הבקשות שבטיפול רשם הקבלנים ?

כדי להוכיח שהקבלן עומד בדרישות החוק והתקנון על הקבלן להוכיח את הניסיון שיש לו ואת ההכשרה שלו.

לצורך כך הוא מצרף מסמכים רבים, תעודות ודיפלומות וכן תצהירים שבהם הוא מצהיר על הניסיון שלו ועל עמידתו בתנאים הנדרשים על ידי רשם הקבלנים.

המסמכים המוגשים לרשם הקבלנים צריכים להיות מאומתים על ידי עורך דין ונאמנים למקור כדי שרשם הקבלנים יבחן אותם בצורה רצינית.

במידה וקבלן רוצה להיות מיוצג על ידי עורך דין קבלן רשום עליו לצרף לבקשה גם ייפוי כוח המאשר לעורך דין לפעול בשמו ובמקומו.

כיום ניתן להגיש את כל הבקשות לרשם הקבלנים באמצעות המייל בלב .

לאחר שהבקשה מוגשת באמצעות המייל באופן אוטומטי מתקבל מייל המאשר כי הבקשה הוגשה לרשם הקבלנים והיא בטיפולו.

כיצד מקבל רשם הקבלנים החלטות בבקשות המוגשות על ידו?

הבקשות לרשם הקבלנים עוברות תחילה את הדרג הפקידותי והם בודקים שיש את כל המסמכים הנדרשים ואין בעיה פרוצדורלית בהגשת הבקשה.

במידה ויש בעיה בבקשה הם שולחים הודעה לקבלן לתקן את הליקויים שלו.

לאחר שהקבלן מתקן את הליקויים שלו הבקשה עוברת לוועדה המייעצת לרשם הקבלנים.

מדובר בוועדה המורכבת ממספר אנשים המומחים בתחום ביצוע עבודות הנדסיות.

הבקשה ממתינה מספר שבועות לוועדה ולאחר שהיא דנה בבקשה היא מחליטה האם לאשר את הבקשה, לדחות אותה או לזמן את הקבלן לדיון בוועדה שבה היא תבחן את ידיעותיו של הקבלן מבחינה מקצועית.

הוועדה מוסרת את החלטתה לידי רשם הקבלנים בדרך כלל הרשם מקבל את החלטת הוועדה.

במידה והוועדה לא מאשרת את הבקשה של הקבלן לקבל רישיון אזי יש אפשרות לקבל לתת תגובה בתוך הזמן הקבוע בחוק או לערער על ההחלטה בתוך הזמן הקבוע בחוק בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב.

מה זה רשם הקבלנים
רשם הקבלנים

מה התקופה שבה נותן רשם הקבלנים החלטה בעניין הבקשה שהוגשה?

בדרך כלל הזמן שעל רשם הקבלנים לתת תגובה הוא חודשיים לאשר או לדחות את הבקשה. אלא שלעיתים רשם הקבלנים עושה זאת בפחות זמן ולעיתים הוא מאריך בזמן תגובתו.

מומלץ מאוד לעקוב אחרי החלטות רשם הקבלנים כי לפעמים ההחלטות לא מגיעות לידי הקבלן ואז הבקשה יכולה להתעכב תקופה ארוכה כי הקבלן לא יודע שעליו להגיש מסמך או להגיב .

יש לכם שאלות בנושא רישום קבלנים או גיוס עובדים פלסטינים אתם מוזמנים ליצור קשר עם  בטלפון 077-4564770.

אתם מוזמנים כמובן להיכנס לדף הפייסבוק שלנו או לערוץ היוטיוב וליהנות מחומרים שיעזרו לכם בהתנהלות מול רשם הקבלנים או מדור התשלום לגיוס עובדים מהשטחים.

השאירו תגובה

צרו קשר

מלאו את הפרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם