מה צריכים לעשות קבלנים כדי לקבל תעודת קבלן רשום?

חשוב שנדע שהגורם המוסמך למנהל את פנקס הקבלנים הוא "רשם הקבלנים" כאשר גוף זה כפוף למשרד הבינוי והשיכון.

כל הקבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים מקבלים כל שנתיים את רישיון הקבלן , שהתקף שלו הוא לשנתיים וזאת לאחר שהקבלן הרשום עומד בתנאים של רישום הקבלנים על פי החוק.

לשם הדוגמה, קבלן שיפוצים יכול להירשם בענף משנה שיפוצים, שהוא מוגדר כענף 130 לאחר שהקבלן הצליח להוכיח לרשם הקבלנים שיש לו את מלוא ההכשרה והניסיון המתאימים בתחום. לעתים הקבלן צריך לעבור מבחנים מטעם משרד הבינוי והשיכון בהצלחה כדי לקבן את רישיון קבלן רשום .

הרישיון שמוענק לקבלן על ידי רשם הקבלנים מעניק לקבבן הרשום אפשרויות רבות ומגוונות שאין לקבלנים שאינם רשומים. למשל האפשרות לגשת למכרזים שניתנים על ידי המדינה או רשויות ציבוריות ובסופו של דבר לעסוק בעבודות הנדסה על פי הענף הנקוב ברישיון שהקבלן הרשום מחזיק .

רישום קבלנים
איך קבלן יקבל רישיון קבלן רשום מרשם הקבלנים

התנאים של קבלנים כדי להיות קבלן רשום בפנקס הקבלנים

חשוב לדעת כי הקבלן הרשום יכול לבצע את עבודות בנאיות רק על פי ההיקף הכספי הנקוב ברישיון שלו. כך למשל אם לקבלן הרשום יש סיווג מקצועי נמוך הרי שמצב זה מאפשר לו לפנות למכרזים ולעשות עבודות בהיקף מצומצם.

כלומר אם לקבלן הרשום יש רישיון בענף הבניה 100 ג1 עד לסכום של 4.3 מיליון ש"ח אזי קבלן זה אינו יכול לבצע עבודות מעל סכום זה המפורסמים במכרזים שאם הוא עושה כן הוא למעשה עובר על החוק.

כך למשל קבלן בניה מסוג 100 ג1 יכול לבצע רק עבודה עד סכום כספי בסך של כ- 4 מיליון ₪ או של 2000 מ"ר כפי שמפורט בתקנות.

לאומת זאת קבלן רשום שיש לו סוג 5 יכול לעשות עבודות הנדסה בנאיות בהיקף בלתי מוגבל.

קבלן שמגיש בקשה לרישום כקבלן רשום עליו לבדוק שהוא עומד בתנאים הקבועים בחוק ובתקנות הרלוונטיים שבפועל מדובר בתנאים מורכבים שמשתנים מעת לעת ועל הקבלן להיות מודע עליהם. לא רק שעל הקבלן להיות בעל הכשרה מתאימה כמהנדס, הנדסאי או מנהל עבודה אלא שעליו להיות ללא עבר פלילי או לצבור ניסיון איכותי . כמו גם, קבלן שהוא פושט רגל לא יכול להירשם בפנקס הקבלנים לפי החוק .

בנוסף על מנת שקבלן יהיה זכאי להירשם עליו להיות בעל תעודת עוסק מורשה או אפילו עוסק זעיר ועם אישור על ניהול ספרים כדין ממס הכנסה. כמו כן עליו להוכיח ניסיון רלוונטי בתחום הרישום שהקבלן מבקש .

תנאים אלו ותנאים נוספים הופכים לעיתים את הבקשה לרשם הקבלנים לבקשה מורכבת ומסובכת שכדאי להתייעץ לפני עם עורך דין המומחה לרישום קבלנים עם ניסיון רלוונטי בתחום.

במידה ויש לכם שאלות בכל נושא הקשור לרישום קבלנים אתם כמובן מוזמנים לפנות למשרדו וליצור איתנו קשר כדי לעזור לכם כי את הרישיון שלכם תשאירו בידי עורך דין מומחה בתחום.

השאירו תגובה

צרו קשר

מלאו את הפרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם