סירוב בוועדה המייעצת לרשם הקבלנים לבקשתו של קבלן להירשם בפנקס הקבלנים

רישום קבלנים

התהליך שבו עוברת הבקשה של הקבלן עד אישורה הסופי

אחרי שהקבלן מגיש לרשם הקבלנים את הבקשה לרישומו כקבלן רשום בפנקס הקבלנים אזי עוברת בקשתו לבדיקה ראשונית אצל פקידי רשם הקבלנים.

במידה ופקידי רשם הקבלנים מאשרים שהבקשה שהוגשה על ידי הקבלן הינה תקינה וגם מצורפים אליה כל המסמכים הרלוונטיים הנדרשים אזי הבקשה מועברת לעיון ודיון בוועדה המייעצת לרשם הקבלנים. וועדה זו מורכבת מנציגים מקצועיים המומחים בתחום הבנייה ההנדסית.

הוועדה המייעצת בודקת את הבקשה שהוגשה על ידי הקבלן לרשם הקבלנים ואת החומר הנלווה אליה ובסופו של דבר הוועדה נותנת החלטה לרשם הקבלנים האם להעניק לקבלן רישיון לרשום אותו בפנקס הקבלנים או להעלות סיווג בהתאם לבקשה או לחלופין לסרב לבקשתו של הקבלן.

הועדה המייעצת מחליטה האם להמליץ לרשם הקבלנים לקבל את הבקשה או לדחות את הבקשה ובמקרים מסוימים הועדה יכולה לבקש לזמן את מגיש הבקשה להגיע אליה לצורך קבלת בירורים. במקרה זה נקבע לקבלן פגישה עם הוועדה המייעצת אשר בוחנת את אמינותו ואת מקצועיותו ואז מקבלת החלטה בבקשתו

על בסיס החלטת הועדה מקבל רשם הקבלנים החלטה בעניין בקשתו של הקבלן ורק לעיתים נדירות ביותר (בכל 12 שנות ניסיוני לא יצא לי לראות מחזה שכזה…) מחליט הרשם לסטות מהמלצת הועדה המייעצת. הסיבה לכך היא שהועדה שנותנת את ההחלטה מורכבת מאנשים מקצועיים המוסמכים לתת עת דעתם המקצועית בבקשה שהוגשה.

פרוטוקול הוועדה המייעצת

בכל מקרה לא משנה מה קבעה הוועדה המייעצת, יש ביכולתו של האדם שהגיש את הבקשה לקבל את הפרוטוקול שהתקיים בוועדה. הפרוטוקול של הוועדה מפרט את הדיון שהתנהל בוועד והנימוקים לקבלת ההחלטה. חשוב שנדע שקבלת הפרוטוקול חשובה וקריטית ביותר כאשר הועדה ממליצה לא לקבלת את הבקשה שכן באמצעות זאת ניתן לתקוף את ההחלטה.

אני תמיד ממליץ לקבלנים שבקשתם נדחתה לדרוש את הפרוטוקול שכן זהו זכותו הבסיסית של מגיש הבקשה ויש חשיבות לשקיפות של הוועדה המייעצת כאשר היא מקבלת החלטה כה קריטית וגורלית עבור הקבלן.

לאחר שהוועדה סירבה לבקשה, הקבלן מקבל לידיו את הפרוטוקול ושם הוא יכול לקבל ביתר פירוט ובהרחבה את השיקולים המפורטים לדחיית בקשתו שכן ההחלטה של הועדה היא מקוצרת ותמציתית ויש קושי להבין ממנה את הסיבות לסירוב הבקשה.

פרוטוקול הוועדה המייעצת
כדאי לדרוש את הפרוטוקול

מה קבלן יכול לעשות עם הפרוטוקול לאחר שהוועדה סירבה לבקשתו?

לאחר שיש בידי הקבלן את פרוטוקול הועדה הוא יכול להבין את הסיבות לסירוב ואז להגיש בקשה חדשה או תגובה מתאימה לרשם לאחר שהבין מה הוביל לדחיית בקשתו הראשונה ואז במידת הצורך לערער עליה.

לכן אני ממליץ לכל קבלן שבקשתו מסורבת בוועדה המייעצת לרשם הקבלנים לדרוש את פרוטוקול הועדה שכן מדובר במידע שיכול לעזור לקבלן הן אם יחליט להגיש ערר על החלטת הרשם והן אם יחליט לתת תגובה או לתקן את בקשתו החוזרת.

בכל שאלה או עניין הקשור לרישום קבלנים או ייצוג בוועדה המייעצת אתם מוזמנים לפנות לעורך דין תומר סופר המומחה ברישום קבלנים בטלפון 077-4564-770.

אתם מוזמנים להיכנס לפייסבוק המושקע של משרדנו.

 

השאירו תגובה

צרו קשר

מלאו את הפרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם