למה קבלן צריך להוציא רישיון ולהיות קבלן רשום בפנקס הקבלנים?

הסיבות לכך שקבלן צריך להיות רשום

כידוע, כל קבלן שרוצה להירשם בפנקס הקבלנים ולהיות קבלן רשום צריך להגיש בקשה לרשם הקבלנים.

מכאן שהגורם שקובע את גורלו של הענף והסיווג שבו יוכל הקבלן להירשם הוא "רשם הקבלנים" אשר מפוקח על ידי משרד הבינוי והשיכון.

אלא שאת הבקשות שמגישים הקבלנים כדי להיות קבלן רשום מגיעות לבדיקתו של רשם הקבלנים שקובע עבור הקבלן האם הוא זכאי לקבל את הרישיון. חשוב לציין בהקשר זה כי רשם הקבלנים מקבל את מאשר או דוחה את הבקשות של הקבלנים לאחר לאחר שהוא מתייעץ עם "הוועדה המייעצת" שמסייעת לו לקבל את ההחלטה בבקשה שהגיש הקבלן . בפועל רשם הקבלנים מאשר כל החלטה שהוועדה המייעצת נותנת ורק לעיתים נדירות וחריגות רשם הקבלנים נותן החלטה כנגד הוועדה המייעצת. במאמר מוסגר אני אעיר כי חשוב לדעת כיצד להתנהל ולפעול מול הוועדה המייעצת לרשם הקבלנים כדי לקבל את הרישיון קבלן רשום.

החלטתו של רשם הקבלנים בבקשתו של הקבלן להירשם בפנקס הקבלנים ניתנת על פי ההכשרה והניסיון של הקבלן וכן בהתאם לאישורים ומסמכים שהקבלן מציג בפני רשם הקבלנים. חשוב לציין כי יש חשיבות עצומה לאופן הגשת הבקשות והניסוח שלהם בידי עו"ד מומחה בתחום שאם לא כן סיכויים גבוהים שהבקשה תיפסל על ידי רשם הקבלנים.

המטרה של כל המוסד הזה שתפקידו לרשום קבלנים הוא לוודא שכל עבודות ההנדסה ייעשו על ידי קבלנים שיש להם את הניסיון היכולת וההכשרה המתאימים בתחום העבודות שהקבלן יכול לבצע ובהיקף הכספי המותר לו ולא מעבר לכך. כך שכל קבלן יעשה את העבודה שמתאימה לו מבחינת היכולות שלו ולא מעבר לכך.

כדי שקבלן יוכל לעשות עבודות הנדסה כגון שיפוץ או עבודות עפר וכדו' עליו להיות רשום בפנקס הקבלנים לפי סוג העבודה וההיקף הכספי הרלוונטי. ברור שקבלן אינו מורשה לעשות עבודה הנדסית במידה והרישיון שיש לו אינו מתאים לסוג העבודה או להיקף הכספי שלה ואם הוא עושה כן הוא נתון לסנקציות משפטיות מצד רשם הקבלנים שכן הוא פועל בניגוד לתנאי הרישיון שלו ויכול לגרום לנזקים רבים.

הסנקציות של קבלנים רשומים אם מפרים את חוק רישום קבלנים

חשוב לדעת, כי במידה וקבלן מבצע עבודה הנדסית כשהוא לא רשום בפנקס הקבלנים או שלקבלן אין רישיון בתוקף או שלקבלן אין את סוג הרישיון המתאים אזי רשם הקבלנים יכול להפסיק את העבודה באמצעות צו להפסקת עבודה שניתן על ידי רשם הקבלנים .

יתרה מכך, קבלן שאינו רשום או שאינו מחזיק ברישיון הרלוונטי יכול לעמוד לדין משמעתי וכתוצאה ישירה מכך יכולים לבטל לו הרישיון או לתת לו קנס או הקפאת הרישיון וכדומה ובעתיד יהיה לו קושי רב יותר להוציא רישיון קבלן רשום .

קבלנים שאינם פועלים בהתאם לתנאי הרישיון שלהם צפויים לסנקציות מצד רשם הקבלנים

גם כאשר קבלן לא משלם את האגרה הדו שנתית יכול רשם הקבלנים לפעול כנגד הקבלן בהליך משמעתי ואף במקרים מסוימים לבטל את הרישיון של הקבלן הרשום בפנקס הקבלנים .

יש לכם שאלות בעניין רישום קבלנים או העלאת סיווג ? אתם מוזמנים לפנות משרדנו שהינו משרד עו"ד המתמחה ברישום קבלנים והוצאת קבלן רשום

 

השאירו תגובה

צרו קשר

מלאו את הפרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם